„Czyste powietrze” – zasady i cele rządowego program

Czyste powietrze to program, który rozpoczął się w 2018 r. i ma obowiązywać d 2019 r. i umożliwia skorzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej na realizacje przedsięwzięć termoizolacyjnych.

Główną przyczyną zanieczyszczonego powietrza w Polsce jest m. in. niski poziom efektywności energetycznej domów oraz złej jakości paliwo, które używane jest do ogrzewania gospodarstw domowych.

Dlatego też utworzono program, który ma pomóc właścicielom domów w wymianie źródeł energii na bardziej energooszczędne i minimalizujące ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

Program Czyste powietrze przewiduje dofinansowanie m. in. na:

  • wymianę starych źródeł energii na nowe spełniające wymagania emisji spalin,
  • docieplenie budynków,
  • wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
  • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. W budynkach już istniejących dofinansowanie może obejmować  m. in wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na nowoczesne, instalacje elektrycznego ogrzewania, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła. W zakres dofinansowanie może też wchodzić docieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Natomiast właściciele budujący nowe domy mogą ubiegać się o dofinansowanie m in. węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła.

W programie przyjęto, że maksymalne koszty kwalifikowane objęte dotacją to 53 000 zł, a minimalne 7 000 zł. Wysokość dofinansowania ma zależeć od dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Drugą formą wsparcia jest niskooprocentowana pożyczka z czasem spłaty do 15 lat.

Wnioski o dofinansowanie można składa w oddziałach wojewódzkich funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Author: Anna Góral

Share This Post On
Inline
Inline