Etapy budowy

Budowa domu to czasochłonny proces, który pochłania ogromne koszty. Wszelkie niedociągnięcia mogą wiązać się z koniecznością wydania jeszcze większej kwoty, nie mówiąc już o tym, że każdy błąd kosztuje nas wiele nerwów. Warto więc jak najdokładniej zaplanować każdy etap budowy, zapoznając się przedtem z obowiązującymi standardami.

Pozwolenie
Zanim w ogóle rozpocznie się proces budowy, musimy uzyskać na nią pozwolenie. Aby móc jednak złożyć potrzebną dokumentację, będziemy potrzebowali projektu domu. Już na tym etapie trzeba to więc dobrze przemyśleć – dokonanie zmian może potem nie być już możliwe (albo będzie bardzo trudne). Po utworzeniu projektu budynku, trzeba wystarać się o uzyskanie warunków przyłączenia mediów oraz wykonać ich przyłącza pod przyszły dom. Na to ostatnie nie potrzeba na szczęście dodatkowego pozwolenia.

Stan zerowy
Prace rozpoczynają się od przygotowania placu budowlanego. Należy ogrodzić oraz zabezpieczyć niebezpieczne strefy, zadaniem geodety zaś jest wyznaczenie budynku w terenie, zgodnie z planem zagospodarowania działki. Gdy będzie już wiadomo, w którym dokładnie miejscu stanie budynek, można przystąpić do robót ziemnych, przygotowujących grunt pod budowę fundamentów oraz podpiwniczenia. To właśnie wtedy rozprowadza się również kanalizację poziomą, która będzie później służyła za podstawę do rozprowadzenia jej na cały budynek.

Stan surowy otwarty
Kiedy zakończą się prace gruntowe, nadchodzi czas na postawienie pierwszych murów. Jednym z najważniejszych etapów budowy jest wymurowanie ścian i komina oraz wykonanie stropów i schodów. W tym celu stosować można różnorodne materiały, dozwolone jest także wprowadzanie zmian, jednakże tylko po konsultacji z konstruktorem. Prace nad stanem surowym otwartym kończą się w momencie przygotowania więźby oraz pokrycia dachu budynku.

Stan surowy zamknięty
Na tym etapie budowy koncentrujemy się na wykonaniu instalacji elektrycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Budujemy także ścianki działowe, zakładamy również drzwi zewnętrzne oraz wykonujemy stolarkę okienną.

Wykończenie, czyli stan „pod klucz”
Po ukończeniu stanu surowego zamkniętego, przychodzi czas na montaż urządzeń grzewczych, takich jak piece, kominki, grzejniki itd. Kiedy i ten etap będziemy mieli za sobą, nadejdzie w końcu moment rozpoczęcia prac wykończeniowych. To, jak nasz dom będzie wyglądał w środku, także warto zaplanować sobie wcześniej. Pomoże to utrzymać „w ryzach” nasze wydatki oraz zastanowić się, jakie elementy wystroju najbardziej nam odpowiadają. Prace we wnętrzu domu obejmują wykończenie kuchni i łazienki, położenie tynków i gładzi gipsowej, ułożenie podłóg, malowanie ścian, wykończenie piwnicy i poddasza, instalację gniazdek elektrycznych, ogrzewania itd. Nie można także zapominać o ociepleniu elewacji zewnętrznej. Nie trzeba tego robić od razu, ale im mniej chłodu dostaje się do domu z zewnątrz, tym lepiej.

Formalne zakończenie budowy
By wprowadzić się do nowego domu, musimy zgłosić zawiadomienie o zakończeniu budowy. Należy do niego dołączyć dziennik budowy, dokumentację odbioru przyłączy, kopie świadectwa energetycznego, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz oświadczenia, sporządzone przez kierownika budowy. Te ostatnie dotyczą głównie zagospodarowania terenu przyległego oraz tego, czy stan domu jest zgodny z projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy nie otrzymamy żadnego pisma, oznacza to, że możemy legalnie wprowadzić się do naszego domu.

Inline
Inline